Kontaktujte ma

Úvodnú konzultáciu poskytujem zadarmo

Regionálne poradenské a informačné centrum

Eötvösa 12, 945 01 Komárno

tel: +421 35 77 01 938

+421 905 756 938

rpic.kn@nextra.sk