PROJEKT CORD


PROJEKT CORD PREDSTAVIL SVOJICH AMBASÁDOROV

Projekt CORD predstavil na konferencii v Budapešti ambasádorov. Svoje skúsenosti budú odovzdávať tri úspešné slovenské firmy

Ambasádori projektu CORD sa predstavili počas konferencie "Inovatívne podnikanie výnimočných žien na vidieku", ktorú usporiadala Únia maďarských žien 7. júna 2019 na Ministerstve poľnohospodárstva v Budapešti. Úlohou úspešných firiem bude šírenie skúseností s využitím služieb jednotlivých partnerov projektu CORD smerom k podnikateľom a ďalším záujemcom o podnikanie.

Ambasádormi sa stali zástupcovia úspešných slovenských a maďarských spoločností, ktorých úlohou je zdieľanie svojich skúseností a príkladov dobrej praxe s využitím služieb na podporu podnikania, ale aj zo svojej podnikateľskej činnosti. Zo slovenských firiem boli za ambasádorov vymenovaní Branislav Príbojský, CEO spoločnosti Freya Corporation s.r.o., Jana Knoppová, marketingová manažérka spoločnosti SENSONEO a Natália Gápľovská, zakladateľka spoločnosti LUMINIA s.r.o. Za maďarské firmy sú to Zsolt Oltványi, majiteľ spoločnosti Vita Stilo Hungary Ltd., Csilla Mihalicz, generálna riaditeľka spoločnosti Inter-Personnel Ltd., Erika Rácz, majiteľka spoločnosti Julius-Globe Ltd.

Za nominácie podnikateľov na post ambasádorov zodpovedali partnerské organizácie realizujúce projekt CORD - Slovak Business Agency (SBA), Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (RPIC), Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP), Maďarská agentúra na podporu exportu (HEPA), Únia maďarských žien (UHW) a Regionálna obchodná komora Rábsko-mošonsko-šopronskej župy (GYMSM KIK).

Cieľom projektu CORD je upevniť spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu potenciálnym a existujúcim podnikateľom a podporiť cezhraničný rozmer v oblasti slovensko-maďarských hraníc.

Na konferencii "Inovatívne podnikanie výnimočných žien na vidieku", kde boli ambasádori projektu CORD nominovaní, vystúpili aj viacerí hostia. Účastníkov oslovili svojimi príhovormi Dr. Anikó Juhász, zástupkyňa štátneho tajomníka pre poľnohospodársku ekonomiku, pani Erzsébet Nagy, vedúca siete Enterprise Europe Network Maďarskej agentúry pre rozvoj exportu HEPA (vedúci partner konzorcia projektu CORD), Weidel Walter, vedúci sekretariátu Maďarskej národnej siete pre vidiecke siete a Margit Batthyány-Schmidt, prezidentka Únie maďarských žien.

 

HĽADÁ SA AMBASÁDOR PROJEKTU CORD

V rámci projektu CORD "Crossing Bridges with the Help of Ambassadors" bola práve spustená výzva pre Ambasádorov!

Ambasádori budú vybraní spomedzi úspešných klientov organizácií projektových partnerov, aby mohli referovať o ich službách a na základe svojich obchodných skúseností pomáhať, motivovať a radiť malým a stredným podnikom, začínajúcim firmám a potenciálnym podnikateľom s osobitným zameraním na podnikateľky.

Hlavným cieľom ambasádorstva je podporiť internacionalizáciu slovenských a maďarských malých a stredných podnikov, zvýšiť ich efektívnosť, a tak pomôcť hospodárskemu rozvoju cezhraničného regiónu.

Projekt CORD vznikol s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Táto výzva zahŕňa podnikateľov zo slovensko-maďarského prihraničného regiónu pokrývajúc osem maďarských a päť slovenských krajov.

Traja maďarskí a traja slovenskí Ambasádori nominovaní projektovými partnermi, budú predstavení počas nominačnej ceremónie v Maďarsku.

Partneri projektu:

 • HEPA Hungarian Export Promotion Agency (HU)
 • Slovak Business Agency (SK)
 • Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (SK)
 • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (SK)
 • Chamber of Commerce and Industry for Győr-Moson-Sopron County (HU)
 • Hungarian Women's Union (HU)

Výzva končí 31. marca 2019.

Sledujte náš Facebook: https://www.facebook.com/CORDProject/

Viac informácií o projekte nájdete na tu.

Obsah tejto výzvy nemusí nutne reprezentovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

PROJEKT CORD MAPOVAL SLUŽBY PRE PODNIKANIE V ZAHRANIČÍ

Projekt CORD mapoval podporné služby pre podnikanie v zahraničí. Prečítajte si výsledky analýzy

Jednou z hlavných aktivít projektu CORD je prieskum existujúcich podporných služieb, ktoré môžu podnikatelia aj záujemcovia o podnikanie využiť pri expanzii do zahraničia. Slovenskí aj maďarskí partneri projektu CORD preto vypracovali analýzu, ktorej výsledky prezentujú viaceré zaujímavé zistenia.

Cieľom analýzy preto bolo preskúmať záujem cieľových skupín o podporné služby v oblasti cezhraničných aktivít dostupných pre potenciálnych podnikateľov, malé a stredné podniky a ženy podnikateľky. Výskum sa tiež zameriaval na dostupnosť týchto služieb a identifikovanie bariér, ktoré bránia cezhraničnému pôsobeniu a tiež príkladom dobrej praxe v oblasti internacionalizácie.

Analýzu si môžete prečítať TU: https://bit.ly/2XHzVZ8 

PODNIKANIE V MAĎARSKU VYHĽADÁVA ČORAZ VIAC SLOVENSKÝCH FIRIEM


Podnikanie v Maďarsku vyhľadáva čoraz viac slovenských firiem. Môžu za to dane aj e-commerce

Maďarsko je pre slovenských podnikateľov zaujímavé ako exportná destinácia aj sídlo spoločnosti z viacerých dôvodov. Trh u našich južných susedov však skrýva aj viaceré úskalia, pred ktorým sa firmy musia mať na pozore.

Slovenskí podnikatelia vyhľadávajú možnosti na expanziu za Dunaj smerom do Maďarska nielen kvôli blízkosti. Stále viac podnikateľov tam presúva aj sídla svojich firiem. "Už dlhodobo označujeme susedné Maďarsko za akýsi novodobý daňový raj, keďže postupný, aj keď pomalší, odliv slovenských spoločností do tejto krajiny začal pred takmer ôsmimi či deviatimi rokmi. Už v tom čase mali Maďari nižšiu daň z príjmov právnických osôb ako Slovensko, dnes ju majú dokonca najnižšiu v celej Európskej únii, len 9-percentnú oproti našej 21-percentnej," hodnotí analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Odborník na zakladanie firiem v zahraničí Branislav Príbojský vidí dôvody pre dobré podmienky pre nové a expandujúce firmy na Maďarskom trhu aj v politickej situácii. "Maďarsko získava veľmi negatívny obraz v zahraničí kvôli politike premiéra Viktora Orbána. Toto sa Maďarská vláda snaží kompenzovať podporovaním zahraničného podnikania a zjednodušenia prístupu na maďarský trh. Robí to spôsobom elektronizácie celkového fungovania trhu. Celý systém je prepojený, od finančnej správy, obchodného registra, až po elektronické schránky", myslí si Príbojský.

Tento postup podnikateľom výrazne zjednodušuje komunikáciu s úradmi aj pri splnomocnení účtovníčky alebo konateľa, čo je pre mnohé firmy dôležitý aspekt pre efektívne podnikanie a založenie firmy v zahraničí. Výhodou je tiež ľahšia možnosť vstúpiť z Maďarska na stále sa napredujúci rumunský trh.

Konzervatívny trh a rastúci e-commerce

"Maďarský trh je veľmi konzervatívny. Napríklad pri prechádzke Budapešťou je všade vidno malé obchodíky, kaviarne, manikérky. Tieto prevádzky sa za posledných 25 rokov prakticky nezmenili a človek má často pocit akoby sa ocitol v časoch pred rokom 1989. Čo už u nás takmer neexistuje je v Maďarsku naďalej veľmi populárne", hodnotí špecifikum maďarského trhu Príbojský. V obchodnom jednaní je podľa neho maďarský trh špecifický aj tým, že tamojší obchodníci si príliš nepotrpia na zmluvy a priame jednanie je pre nich dôležitejšie ako písaná zmluva.

Oblasť, v ktorej maďarský trh generuje stále väčšie zisky a tento trend využívajú aj podnikatelia zo Slovenska je e-commerce. "E-shopy a webové stránky v Maďarsku majú veľmi často značne zastaraný dizajn. Niektoré firmy zo Slovenska si preto najali zamestnancov so znalosťou maďarčiny, aby pre nich robili "cold calls" za účelom oslovovania maďarských firiem s ponukou modernizovať ich webstránky", opisuje svoju skúsenosť Príbojský.

Za posledných 10 rokov sa zisky v oblasti e-commerce zvýšili zo 140 miliónov eur až na 1,65 miliárd eur v poslednom roku. Posledný medziročný nárast ziskov pritom predstavoval až 27%. Medzi najväčšie internetové obchody v Maďarsku patria Tesco, Media Markt, eMAG, Vatera.hu and Ujjé.hu. "Slovenské e-shopy využívajú Maďarsko ako druhý krok pre expanziu, pričom prvým je Česká republika. Zlepšenie kvality dizajnu stránok a ich dôveryhodnosti bude naďalej zvyšovať obraty v online nákupoch", analyzuje situáciu Príbojský.

Infografika: Branislav Príbojský, Freya Corp

Autor článku: Milan Šimák (SBA)

Ďalšie informácie o priebehu realizácie projektu CORD

Projekt CORD sa posunul do ďalšej fázy vďaka prieskumu, ktorý realizovali partneri na Slovensku a v Maďarsku. Štatistiky ukazujú, že malé a stredné podniky, ktoré pôsobia medzinárodne, sú produktívnejšie, inovatívnejšie a zamestnávajú viac skúsených pracovníkov, než podniky zamerané len na domovský trh.

Podnikateľské prostredie na Slovensku a v Maďarsku navyše za zvyškom Európy zaostáva v zavádzaní stratégie Small Business Act, ktorá je zameraná aj na podporu expanzie na zahraničné trhy. Projekt CORD sa vo svojom prieskume zameral na existujúcie služby na podporu podnikania a zbieral tiež údaje o vzťahoch malých a stredných podnikov, startupov a žien podnikateliek k expanzii do zahraničia. Celú správu vám prinesieme v ďalších newsletteroch. Zatiaľ by sme vás však chceli upozorniť na niektoré zo zistení.

V cieľovej skupine potenciálnych podnikateľov ich 19% plánuje vstúpiť na zahraničný trh v období 1 roka od založenia firmy, 21,4 % v období troch rokov, 33,3 % sa ešte nerozhodlo, 21,4 % neplánuje vstúpiť na zahraničný trh vôbec a zvyšok chce vstúpiť na zahraničný trh až po troch rokoch.

Zaujímavými dátami je aj správanie malých a stredných podnikov pri vstupe na zahraničné trhy. Viac ako 57 % opýtaných expandovalo na zahraničný trh svojpomocne, 14,3 % konzultovalo so zahraničnými partnermi alebo ambasádami, 14, 3 % využilo rady a odporúčania známych a 14,3 % využilo profesionálne konzultantské služby.

Vyhodnotenie prieskum aj s ďalšími podrobnými informáciami vám prinesieme v ďalších newsletteroch a článkoch.

O ďalších aktivitách vás budeme priebežne informovať. Ďakujeme vám za vašu podporu.

Vedúci partner:

 • MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (HU)

Projektoví partneri:

 • SBA Slovak Business Agency (SVK)
 • RPIC Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (SVK)
 • ALKP Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (SVK)
 • GYMSM KIK Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HU)
 • UHW Magyar Női Unió Egyesület (HU)

Kontaktná osoba:

Zuzana Szabóová

Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno

rpic.kn@nextra.sk

Projekt CORD pripravil sériu užitočných článkov o podnikaní. Chystá aj mapovanie podnikateľského prostredia

Cieľom projektu CORD je upevniť spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu potenciálnym a existujúcim podnikateľom a podporiť cezhraničný rozmer v oblasti slovensko-maďarských hraníc. Dovoľte nám predstaviť novinky, ktoré sa v projekte udiali v posledných týždňoch.

S prihliadnutím na potreby začínajúcich podnikateľov a záujemcov o podnikanie sme pre vás pripravili seriál článkov v podaní pani Zuzany Szabóovej z organizácie RPIC Komárno. Jej bohaté skúsenosti v oblasti poradenstva dali vzniknúť veľmi užitočným výstupom, ktoré postupne nájdete na Facebook stránke projektu CORD pod nasledovnými názvami:

Byť radšej zamestnancom alebo začať podnikať? (1. časť)

Byť radšej zamestnancom alebo začať podnikať? (2. časť)

Dokážete svoj biznis nápad zrealizovať? 

5 tipov, ako si overiť potenciál vášho produktu

Chcete začať podnikať? Poradíme vám, ako identifikovať zákazníkov a potenciálny trh

Ďalšou z priorít projektu je spustenie procesov mapovania podnikateľského prostredia v cieľových regiónoch. Cieľom je zozbierať dáta o existujúcich organizáciách a službách, ktoré podporujú záujemcov o podnikanie, startupy, existujúcich podnikateľov a špecificky ženy, pri rozšírení ich podnikateľských aktivít na zahraničnom, najmä maďarskom trhu.

Mapovať budeme aj ženské podnikanie a bariéry, ktoré zabraňujú podnikateľom expandovať za hranice Slovenska. Výstupom bude analýza, ktorá pomenuje nedostatky, ale aj príklady dobrej praxe pri prenikaní firiem smerom do zahraničia.

Vedúci partner:

 • MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (HU)

Projektoví partneri:

 • SBA Slovak Business Agency (SVK)
 • RPIC Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (SVK)
 • ALKP Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (SVK)
 • GYMSM KIK Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HU)
 • UHW Magyar Női Unió Egyesület (HU)

Kontaktná osoba:

Zuzana Szabóová

RPIC Komárno

Telephone: +421 905 756 938

Email: rpic.kn@nextra.sk

Web: www.rpickn.sk  

Projekt CORD - "Crossing Bridges with the Help of Ambassadors"

Malé a Stredné podniky (MSP) sú často označované ako opora európskej ekonomiky a zohrávajú významnú úlohu v regionálnom rozvoji. Keďže väčšina hospodárskeho rozvoja na Slovensku a v Maďarsku je sústredená v mestských podmienkach, systematická podpora podnikateľskej činnosti vo vidieckych oblastiach, ako aj služby, ktoré zľahčujú cezhraničné operácie nie sú dostatočné. Nižšiu úroveň podpory pociťujú najmä východné regióny a marginalizované skupiny.

Cieľom projektu CORD "Crossing Bridges with the Help of Ambassadors", realizovaného v rámci programu Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme, je upevniť spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu potencionálnym a existujúcim podnikateľom a podporiť cezhraničný rozmer v oblasti slovensko-maďarských hraníc.

Existujúca úroveň spolupráce medzi zúčastnenými inštitúciami sa zvýši prostredníctvom spoločného rozvoja ich služieb. Na základe výsledkov mapovania existujúcich služieb a podpory v tejto oblasti, bude snaha tieto informácie sprístupňovať a uľahčovať tak podnikateľský štart. Pripravené budú rôzne networkingové podujatia, workshopy, tréningy, k dispozícii budú tiež kontaktné osoby, ktoré v prípade záujmu o podnikanie v tejto oblasti a cezhraničnú aktivitu dokážu poradiť a podať všetky potrebné informácie.

Súčasťou aktivít projektu je aj proces jedinečnej schémy ambasádorov siete Enterprise EuropeNetwork Hungary, ktorá bola uznaná ako jeden z najefektívnejších nástrojov na zvýšenie informovanosti o službách EEN medzi potencionálnymi klientmi v Maďarsku. Ambasádori sa stanú súčasťou podujatí zameraných na podporu cezhraničných aktivít vo vybraných regiónoch Slovenska.

Ciele projektu sa bude snažiť naplniť medzinárodné konzorcium zostavené zo 6 partnerov pôsobiacich v regiónoch, na ktoré sa projekt CORD zameriava. Viac informácií o partneroch projektu môžete nájsť na ich webových stránkach.

Vedúci partner:

 • MNHK Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (HU)

Projektoví partneri:

 • SBA Slovak Business Agency (SVK)
 • RPIC Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (SVK)
 • ALKP Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (SVK)
 • GYMSM KIK Györ-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HU)
 • UHW Magyar Női Unió Egyesület (HU)

Kontaktná osoba:

Ing. Zuzana Szabóová

Riaditeľka RPIC

Telephone: +421 35 7701 938

Email: rpic.kn@nextra.sk 

Web: www.rpickn.sk   


Váš text začína práve tu. Kliknite sem

Kontakt