Projekt CORD predstavil svojich ambasádorov

08.07.2019

Projekt CORD predstavil na konferencii v Budapešti ambasádorov. Svoje skúsenosti budú odovzdávať tri úspešné slovenské firmy

Ambasádori projektu CORD sa predstavili počas konferencie "Inovatívne podnikanie výnimočných žien na vidieku", ktorú usporiadala Únia maďarských žien 7. júna 2019 na Ministerstve poľnohospodárstva v Budapešti. Úlohou úspešných firiem bude šírenie skúseností s využitím služieb jednotlivých partnerov projektu CORD smerom k podnikateľom a ďalším záujemcom o podnikanie.

Ambasádormi sa stali zástupcovia úspešných slovenských a maďarských spoločností, ktorých úlohou je zdieľanie svojich skúseností a príkladov dobrej praxe s využitím služieb na podporu podnikania, ale aj zo svojej podnikateľskej činnosti. Zo slovenských firiem boli za ambasádorov vymenovaní Branislav Príbojský, CEO spoločnosti Freya Corporation s.r.o., Jana Knoppová, marketingová manažérka spoločnosti SENSONEO a Natália Gápľovská, zakladateľka spoločnosti LUMINIA s.r.o. Za maďarské firmy sú to Zsolt Oltványi, majiteľ spoločnosti Vita Stilo Hungary Ltd., Csilla Mihalicz, generálna riaditeľka spoločnosti Inter-Personnel Ltd., Erika Rácz, majiteľka spoločnosti Julius-Globe Ltd.

Za nominácie podnikateľov na post ambasádorov zodpovedali partnerské organizácie realizujúce projekt CORD - Slovak Business Agency (SBA), Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno (RPIC), Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP), Maďarská agentúra na podporu exportu (HEPA), Únia maďarských žien (UHW) a Regionálna obchodná komora Rábsko-mošonsko-šopronskej župy (GYMSM KIK).

Cieľom projektu CORD je upevniť spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu potenciálnym a existujúcim podnikateľom a podporiť cezhraničný rozmer v oblasti slovensko-maďarských hraníc.

Na konferencii "Inovatívne podnikanie výnimočných žien na vidieku", kde boli ambasádori projektu CORD nominovaní, vystúpili aj viacerí hostia. Účastníkov oslovili svojimi príhovormi Dr. Anikó Juhász, zástupkyňa štátneho tajomníka pre poľnohospodársku ekonomiku, pani Erzsébet Nagy, vedúca siete Enterprise Europe Network Maďarskej agentúry pre rozvoj exportu HEPA (vedúci partner konzorcia projektu CORD), Weidel Walter, vedúci sekretariátu Maďarskej národnej siete pre vidiecke siete a Margit Batthyány-Schmidt, prezidentka Únie maďarských žien.